Mina kurser.

Hos oss bygger inlärningen på moderna metoder och positiv förstärkning. Genom trygghet och tillit byggs den grund för den relation och samarbete som sedan ska utvecklas och fördjupas under många år. Med positiv inlärning och med ett minimum av krav och bestraffningar kan vi få välfungerande och följsamma hundar. Jag tränar mycket med att dela upp olika moment i många och små bitar. Det gör jag för att göra det lätt för dig och din hund och för att det ska bli så lite felinlärning som möjligt.

För mig är det viktigt att vi tillsammans har rätt förväntningar på kursen och var du och din hund är i träningen. Rätt förväntningar innebär också att vi tar hänsyn till hundens personlighet, till den individ vi har framför oss; ålder, dagsform och i vissa fall även tidigare erfarenheter.

Ju mer kunskap du får om hundar och dess beteende, desto mer ökar förståelsen för din hund, vilket i sin tur leder till bättre kommunikation och ni kommer få roligare ihop!

Vill du veta mer om min teoretiska och praktiska bakgrund? Läs mitt hund-CV här.

Mitt kursutbud:

Valpkurs

Fortsättningskurs

Hantering och pälsvård

Utställningsteknik

Viltspår

Stark och smidig

Fikakurs

Förklaring på vad kurserna innehåller:

Valpkurs

I vår valpkurs jobbar vi mycket med grunderna till en förståelse för din hund och för att ni tillsammans ska få en fortsatt bra relation. Valpkursen ger bra grund till en lugn, följsam hund som söker och vill ha kontakt med dig. Vi fokuserar på beteenden vi vill ha hos våra valpar och nonchalerar felbeteende. Vi jobbar med lätta moment som ska ge dig möjlighet att få din valp att förstå vad du vill och som ökar viljan att vara med dig. Det är också viktigt för hunden att kunna ta det lugnt och vara i grupp med andra hundar.

 

Fortsättningskurs

Fortsättningskursen är en fortsättning på valpkursen. Vi jobbar vidare med lätta moment för att bygga vidare till längre koncentration och till helare moment. Fortfarande bygger momenten på varandra och består av mycket motivation. Du och din hund jobbar efter den målsättning ni har.

 

Hantering och pälsvård

Kurser i hantering och pälsvård syftar till att ge en förståelse för hur hunden reagerar och tänker. Hur hanterar du hunden på bästa sätt? När och hur belönar du hunden på bästa sätt? Kurserna ger också grundläggande kunskap om päls och hur du arbetar med den på bästa och effektivast sätt.

 

Utställningsteknik

Utställningar är något som många ägnar mycket tid till. Den ädla konsten att visa hund är svårt men väldigt roligt. Du kan träna och utveckla dig nästan hur långt som helst när du ska visa din hund på hundutställning. Handlerkurser i olika nivåer har vi. Det är bara du själv som avgör hur långt du vill gå.

 

Viltspår

Viltspårskurserna är en mycket bra och naturlig aktivitetsform för våra hundar. Den får göra något den är bäst på. Vill du ge något extra till din hund så låt den då få spåra. De flesta hundarna bara älskar det. Dessutom så får den både fysisk och mentalt stimulans vilket gör att självförtroendet och tillfredställelsen ökar.

 

Stark och smidig

Kursen Stark och smidig är en bra aktivitetskurs där vi väver ihop rörelse, smidighet och styrka på ett lätt och trevligt sätt. Ett roligt sätt att aktivera din hund. Att det dessutom är friskvård är bara en bonus.

 

Fika-kurs

En annan kurs som jag tror många kommer tycka om är Fika-kursen. Syftet med kursen är att den ska ge nyttig vardagsträning, i olika miljöer. Samtidigt är kursen både social och trevlig för såväl hundar som hundägare. Två flugor i en smäll.-)